Hosting 300MB

 • Băng thông5 GB
 • Email10
 • Sub domain3
 • PHP5, GD2
 • MySQL51
 • Backup
35.000 vnđ/tháng

Hosting 600MB

 • Băng thông10 GB
 • Email15
 • Sub domain5
 • PHP5, GD2
 • MySQL52
 • Backup
60.000 vnđ/tháng

Hosting 850MB

 • Băng thông15 GB
 • Email25
 • Sub domain15
 • PHP5, GD2
 • MySQL52
 • Backup
80.000 vnđ/tháng

Hosting 1.5GB

 • Băng thông80GB
 • Email40
 • Sub domain20
 • PHP5, GD2
 • MySQL54
 • Backup
110.000 vnđ/tháng

Khách hàng

Kiểm tra tên miền của bạn


 TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.vn
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
 
.com.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ / năm
 

 TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.com | .net 
Miễn phí
260.000 VNĐ / năm
 
.org | .info
Miễn phí
285.000 VNĐ / năm
 
Quay lại trang trước