Khách hàng

Cập nhật nội dung website

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp rất bận rộn với công việc kinh doanh - cho nên không có thời gian để cập nhật dữ liệu cho website của mình.

Vì thế VNC Design đã triển khai dịch vụ cập nhật dữ liệu để giúp cho quý Doanh nghiệp tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc kinh doanh. Với mức chi phí hợp lý và bạn không phải mất nhiều thời gian cho công việc cập nhật dữ liệu hàng ngày.

NỘI DUNG CẬP NHẬT

        » Biên tập, chỉnh sửa, đăng tải thông tin
        » Cập nhật tin tức
        » Thiết kế banner ,hình ảnh
        » Các thông tin đăng tải lên website (dữ liệu do khách hàng cung cấp)

    
 CHI PHÍ

     » Cập nhật nội dung dữ liệu: 25.000/A4
     » Cập nhật ảnh: 5.000/1 ảnh
     » Cập nhật tin bài thu thập: 25.000/1 tin bài
     » Chi phí trọn gói theo tháng 500.000

Quay lại trang trước