Khách hàng

Bảng giá tên miền quốc tế và Việt Nam

 TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.vn
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
 
.com.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ / năm
 
org.vn | .edu.vn | .pro.vn |
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ / năm
 

 TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.com | .net 
Miễn phí
240.000 VNĐ / năm
 
.org | .info
Miễn phí
258.000 VNĐ / năm
 
.co 
Miễn phí
726.000 VNĐ / năm
 
.asia | .pro | .tel
Miễn phí
366.000 VNĐ / năm
 
 
Quay lại trang trước