Khách hàng

Bảng giá tên miền quốc tế và Việt Nam

 TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.vn
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
 
.com.vn
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ / năm
 
org.vn | .edu.vn | .pro.vn |
250.000 VNĐ
285.000 VNĐ / năm
 

 TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
 
.com | .net 
Miễn phí
260.000 VNĐ / năm
 
.org | .info
Miễn phí
280.000 VNĐ / năm
 
.co 
Miễn phí
900.000 VNĐ / năm
 
.asia | .pro | .tel
Miễn phí
450.000 VNĐ / năm
 
 
Quay lại trang trước